aba.di

  • a kekal; tidak berkesudahan: di dunia ini tidak ada yang --