aba.di.ah
bentuk tidak baku: abadiat

  • n Ar kekekalan