abak.ti.nal

  • a Zool berkenaan dengan sisi tubuh yang tidak mengandung mulut