abal-abal1

  • n penjahat kelas kakap

abal-abal2

  • a cak tidak bermutu baik; bermutu rendah