abang.an1

  • n talang air pada atap rumah dan sebagainya

abang.an2

  • n Jw golongan masyarakat yang menganut agama Islam, tetapi tidak melaksanakan ajaran secara keseluruhan