abe.ce /abécé/

  1. a-b-c (abjad Latin)
  2. ki hal-hal pokok yang pertama-tama harus diketahui dari suatu keadaan atau perkara: belum tahu -- kehidupan