aben /abèn/

prakategorial cari: mengaben, pengabenan