abid1

  • a ark tidak berkesudahan; kekal; abadi

abid2

  1. v beribadah
  2. n orang yang taat kepada Tuhan; orang yang saleh