ab.jad

  1. n kumpulan huruf (aksara) berdasarkan urutan yang lazim dalam bahasa tertentu
  2. n sistem aksara yang melambangkan bunyi bahasa yang dipakai untuk menuliskan bahasa