ab.nor.mal

  • a tidak sesuai dengan keadaan yang biasa; mempunyai kelainan; tidak normal: sejak kecelakaan itu dia menjadi --