abor.tif

  1. a Dok terhenti dalam perkembangan
  2. a tidak sempurna