ab.ras
bentuk tidak baku: baras

  1. a mengidap penyakit kusta
  2. n kusta