abu1

  1. n sisa yang tinggal setelah suatu barang mengalami pembakaran lengkap: -- rokok; rumahnya telah menjadi -- (habis terbakar)
  2. n debu: bajunya kotor oleh --

abu2

  • n Ar bapak; ayah (pada nama orang, misalnya Abu Talib, Abu Bakar)

abu3

  • v kalah (dalam permainan congklak, gasing)