awai1

  • v lambai

awai2

prakategorial cari: mengawai, terawai

awai3

prakategorial cari: berawai