azan
bentuk tidak baku: adan1, adhan, adzan

  • n seruan untuk mengajak orang melakukan salat berjamaah; bang: kedengaran -- sayup-sayup sampai; muazin ialah orang yang mengumandangkan --