ba.dut1

  • n pelawak (dalam pertunjukan dan sebagainya)

ba.dut2

  • n poleng (2)