ba.gai.ma.na

  1. pron kata tanya untuk menanyakan cara, perbuatan (lazimnya diikuti kata cara): -- caranya membeli buku dari luar negeri?
  2. pron kata tanya untuk menanyakan akibat suatu tindakan: -- kalau dia lari nanti?
  3. pron kata tanya untuk meminta pendapat dari kawan bicara (diikuti kata kalau): -- kalau kita pergi ke Puncak?
  4. pron kata tanya untuk menanyakan penilaian atas suatu gagasan: -- pendapatmu?