ba.gus1

  • a baik sekali; elok: permainannya -- sekali

ba.gus2

prakategorial cari: bagusan