ca.ba

  • a tidak keruan (tentang tingkah laku); sembarangan