ca.buh

  • a Mk (dalam keadaan) kacau; rusuh; heboh