ca.car1

  • n Dok penyakit kulit yang disebabkan oleh virus; ketumbuhan〔variola〕

ca.car2

  • a lincah (tentang gerakan); cacau