ca.cil

  • a ark amat kecil (jika dibandingkan dengan pasangannya atau yang lain); terlalu kecil daripada pasangannya