ca.del /cadél/
bentuk tidak baku: cedal

  • a Sd kurang sempurna mengucapkan kata-kata sehingga bunyi [r] dilafalkan [l], (misalnya kata raja diucapkan laja); pelat; telor