ca.dok

  • a Jw tidak dapat melihat jauh; rabun (tentang mata): dia cantik, tetapi --