da.gang1

  • n pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan; jual-beli; niaga

da.gang2

  1. a kl dari negeri asing; asing: anak --
  2. n kl orang dari negeri asing; pengembara: aku ini seorang --

da.gang3

  • v Mk pikul