da.hu.lu
bentuk tidak baku: dulu

  1. n (waktu) yang telah lalu; (masa) lampau: lain -- lain sekarang
  2. adv lebih awal; paling depan: -- bajak daripada jawi
  3. adv yang mula-mula (dikerjakan, diperbuat, dsb); dulu: -- membaca, lalu menulis; silakan duduk --
  4. adv lebih awal; sebelum: terlebih -- saya ucapkan terima kasih; -- daripada itu