da.im

  • a Ar tetap selama-lamanya; langgeng; kekal; abadi