da.la.lat
bentuk tidak baku: lalalat

  • n Ar kesesatan