da.lam1

 1. a jauh ke bawah (dari permukaan); jauh masuk ke tengah (dari tepi): lukanya cukup --
 2. a paham benar-benar (tentang ilmu pengetahuan dan sebagainya)
 3. a ki sampai ke lubuk hati; betul-betul terasakan di hati (tentang cinta, dendam, penderitaan, sakit hati): cintanya kepada gadis itu sangat --
 4. a mengandung makna (maksud) yang sukar dipahami (tentang perkataan): perkataan ini -- maknanya
 5. a mengandung arti (maksud tertentu): kata-kata yang diucapkan kepadamu cukup --
 6. n bagian yang di dalam, bukan bagian luar: ketika rumah itu terbakar, anak-anaknya masih ada di --
 7. n lingkungan daerah (negeri, keluarga) sendiri: orang --; urusan --
 8. a jeluk: piring --
 9. n batin
 10. n yang tidak tampak dari luar (tentang penyakit dan sebagainya): penyakit --

da.lam2

 1. p kata depan untuk menandai tempat yang mengandung isi: -- rumah itu tidak ada mebel
 2. p kata depan untuk menandai sesuatu yang dianggap mengandung isi (kiasan): -- ceramahnya ia sempat menyinggung ketimpangan ini; kemenangan sudah ada -- tangannya
 3. p kata depan untuk menunjukkan kebalikan dari makna di luar: -- kampung itu terdapat ulama yang pandai-pandai
 4. p kata depan untuk menandai waktu dalam jangka tertentu: -- bulan Januari
 5. p di antara; di kalangan: -- mereka yang bertiga belas itu ada yang bergirang-girang