edi.to.ri.al /éditorial/

  1. a Kom mengenai atau berhubungan dengan editor atau pengeditan: pekerjaan --
  2. n Kom artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor atau pimpinan surat kabar (majalah) tsb mengenai beberapa pokok masalah; tajuk rencana