edu.ka.tif /édukatif/

  1. a bersifat mendidik: kenakalan remaja perlu diatasi dengan tindakan --
  2. a berkenaan dengan pendidikan: ia berkecimpung dalam bidang --