eg.re.sif /égrésif/

  • a Ling dihasilkan dengan aliran udara bergerak ke luar dari alat ucap