ek.di.sis /ékdisis/

  • n Bio tindakan melepaskan atau menukar kutikula atau kulit luar secara berkala (seperti pada serangga, reptilia)