fa.al1

  1. n perbuatan; kerja
  2. n Dok kerja alat tubuh sebagaimana mestinya: -- jantung berfungsi sebagai pemompa darah ke seluruh dalam tubuh

fa.al2

  • n Ar alamat yang meramalkan sesuatu (nasib dsb); tanda