fa.di.lat

  1. n kl kemuliaan; keluhuran: umat Islam disunatkan berdoa memohonkan -- untuk Nabi Muhammad saw
  2. n kl keutamaan dalam ibadah, amal, dan sebagainya: banyak hadis menguraikan -- puasa