Fah.ren.heit /fahrenhéit/

  • n satuan suhu dalam skala termometer yang membagi suhu di antara pembekuan air dan pendidihan air dalam 180° dari 32°–212°