fa.kir
bentuk tidak baku: pekir1, faqir, pakir

  1. n orang yang sangat berkekurangan; orang yang terlalu miskin: setiap Jumat dia membagi-bagikan sedekah kepada -- dan miskin
  2. n orang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan batin
  3. n aku (bagi pengarang dalam syair dan sebagainya): -- bukan pandai mengarang, bukanlah hendak dipuji orang