fa.kul.ta.tif

  1. a tidak diwajibkan (tentang pelajaran, hari libur, dan sebagainya)
  2. a bersifat pilihan; boleh memilih salah satu bidang ilmu yang sesuai dengan bakat atau minat (tentang jurusan bidang ilmu)