fa.mi.li
bentuk tidak baku: familia

  1. n kaum keluarga; kerabat; sanak saudara
  2. n Bio pengelompokan makhluk hidup yang mempunyai sifat atau ciri-ciri yang sama