had.ron

  • n Fis zarah elementer yang mempunyai interaksi kuat