haj

  • v Ar beribadah dan berziarah ke Tanah Suci (Mekah); naik haji