ha.kim1

  1. n orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah); pengadil: keputusan -- tidak dapat diganggu gugat
  2. n pengadilan: perkaranya sudah diserahkan kepada --
  3. n juri; penilai (dalam perlombaan dan sebagainya)

ha.kim2

  • n orang pandai-pandai, budiman, dan ahli; orang yang bijak