ha.ku.lah

  • n tanah yang tidak bertuan; tanah yang belum dibuka