hal1
bentuk tidak baku: terhal

  1. n keadaan; peristiwa; kejadian (sesuatu yang terjadi): -- seperti itu tidak boleh terjadi lagi
  2. n perkara, urusan, soal; masalah: pemuda itu mengadukan --nya kepada polisi; ia ahli dalam -- koperasi; lima -- yang menjadi pokok pertikaian
  3. n sebab: apa pula --nya maka jadi begitu
  4. n tentang; mengenai: ceramah -- keluarga berencana

hal2

  • n cak besi tipis berlapis seng