ha.lo.fit
bentuk tidak baku: halofita

  • n tumbuhan yang hidup subur di daerah atau lingkungan (tanah) yang berkadar garam tinggi