ide.o.lo.gis /idéologis/

  • a menyangkut atau berkenaan dengan ideologi