ifah

  • n Ar pengekangan hawa nafsu; pertarakan: menjauhkan diri dari perbuatan rendah masuk pada --