igal1

prakategorial cari: mengigal

igal2

  • n Ar ikatan yang dipakai di kepala untuk laki-laki bangsa Arab (diikatkan di atas kain penutup kepala supaya kain itu tidak jatuh)