ih.dad

  • v Ar menahan diri selama masa idah dari berhias dan memakai wangi-wangian bagi istri yang kematian suami