ija.zah
bentuk tidak baku: ijasah

  1. n surat tanda tamat belajar; sijil
  2. n izin yang diberikan oleh guru kepada muridnya untuk mengajarkan ilmu yang diperoleh si murid dari gurunya